Najnowsze Artykuły

Co nowego w Stowarzyszeniu

Patronat

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż Pan Andrzej Pilecki oraz Pani Zofia Pilecka-Optułowicz obejmują swoim patronatem naszą Lekcję patriotyzmu z rtm. Witoldem Pileckim.

Sprawozdanie za rok 2017.

Rok 2017 był dla nas rokiem startowym. Przebrnęliśmy przez proces rejestracji naszego stowarzyszenia oraz wszelkie inne formalności, które umożliwiają nam teraz sprawne działanie.   Co nam się udało zrobić: przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb szkoły, przeprowadziliśmy analizę dostępnych źródeł finansowania działań szkoły i stowarzyszenia, prowadziliśmy bieżący monitoring ogłaszanych programów przez grantodawców, założona została strona stowarzyszenia, założone zostało […]

Deklaracje członkowskie

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność naszego Stowarzyszenia w charakterze jego członków. W rozdziale III statutu stowarzyszenia znajdziecie wszystkie informacje na temat członkostwa. Poniżej wymagane deklaracje deklaracja członkowska – członek wspierający osoba  fizyczna deklaracja członkowska – członek wspierający osoba prawna deklaracja członkowska – członek zwyczajny

Podajemy nasze pełne dane

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce Jodłówka 274 32-765 Rzezawa KRS 0000665533 REGON 366661169 NIP 8681968183 e-mail: mocradosciwjodlowce@wp.pl www: https://mocradosciwjodlowce.wordpress.com Rachunek bankowy: Raiffeisen Polbank 59 1750 0012 0000 0000 3703 4417