Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2023

Sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2022

Sprawozdania finansowe i merytoryczne 2021

Sprawozdania finansowe i merytoryczne 2020

Sprawozdania finansowe i merytoryczne 2019

rachunek zysków i strat

bilans

Informacja dodatkowa

sprawozdanie merytoryczne-skompresowany

Sprawozdania finansowe i merytoryczne 2018

rachunek wyników za 2018

informacja dodatkowa za 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

bilans 2018

Sprawozdania finansowe i merytoryczne 2017

Bilans -2017

Informacja dodatkowa 2017

Rachunek wyników -2017

sprawozdanie merytoryczne za rok 2017