Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu:
Małgorzata Gicala
tel. 602-726-380

Skarbnik zarządu:
Magdalena Pawulska

Sekretarz:
Sylwia Chrobak