Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim

Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim – działanie cykliczne obejmujące konkurs historyczny oraz bieg pamięci. W I edycji Lekcji (…) dodatkowo została odsłonięta tablica pamięci sfinansowana przez IPN a wykonana przez prof. Czesława Dźwigaja. Każda Lekcja poświęcona jest innemu wydarzeniu z życia Rotmistrza Witolda Pileckiego.  Patronatu Lekcji udzielili: Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Rotmistrza i Andrzej […]

Szkolny budżet partycypacyjny

Szkolny budżet partycypacyjny – projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.  Projekt zakłada przeprowadzenie w 3 wiejskich szkołach szkolnych budżetów partycypacyjnych czyli narzędzia do praktycznej nauki partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej.  Projekt realizowany w partnerstwie z: Publiczną Szkołą Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, Zespołem Szkół Gminnych […]

Programujemy – warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z terenu powiatów bocheńskiego i brzeskiego – realizowany w ramach BO WM

Projekt obywatelski zgłoszony do 4 Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności otrzymał 1686 głosów i został zakwalifikowany do realizacji. Projekt z ramienia Województwa Małopolskiego realizacje Biblioteka Pedagogicznaw Tarnowie.  Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku, po lekcjach, w okresie od 01.10.2020 r. do 30.11.2021 r. w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych. Zadanie skierowane […]

Coś innego – czyli spotkanie z kulturą indiańską

„COŚ INNEGO – czyli spotkanie z kulturą indiańską” – projekt współfinansowany przez Fundację Lotto Impreza plenerowa w duchu indiańskim realizowana w ścisłej współpracy z Radą Rodziców PSP w Jodłówce i OSP Jodłówka.   Projekt zrealizowany w czerwcu 2019 r.

Świetlica szkolna miejscem rozwoju dzieci

Świetlica szkolna miejscem rozwoju dzieci – projekt współfinansowany ze środków Fundacji ORLEN. Głównym celem projektu było doposażenie świetlicy szkolnej w PSP w Jodłówce,w pomoce dydaktyczne, akcesoria muzyczne, komputer z drukarką, tablicę, kolorowe pufy i wiele innych.  Projekt realizowany w okresie listopad-grudzień 2018 r. 

Biblioteka szkolna XXI w.

BIBLIOTEKA SZKOLNA XXI W. – projekt finansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego. Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej i przyjaznej biblioteki szkolnej. Bibliotekę wyposażono w nowe meble, sprzętu, laptopy, czytnik e-booków i książki.  Projekt realizowano w okresie od 15.01.2019 do 31.05.2019 r. 

Kultura??? Niezła sztuka!!!

Edycja I – 2018-2019 r.  Kultura??? Niezła sztuka!!! – projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Projekt miał na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Rzezawa tzw. kultury wysokiej. W ramach projektu zaprosiliśmy  uczestników do Opery Krakowskiej, Filharmonii Krakowskiej, Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Muzeum AKw Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum […]