Programujemy – warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z terenu powiatów bocheńskiego i brzeskiego – realizowany w ramach BO WM

12 komentarzy

Projekt obywatelski zgłoszony do 4 Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności otrzymał 1686 głosów i został zakwalifikowany do realizacji.

Projekt z ramienia Województwa Małopolskiego realizacje Biblioteka Pedagogiczna
w Tarnowie. 

Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku, po lekcjach, w okresie od 01.10.2020 r. do 30.11.2021 r. w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych.

Zadanie skierowane jest do dwóch grup uczestników:

– grupa 1: 6-10 lat,

– grupa 2: 11-15 lat.

Każda z nich odbędzie 60 spotkań po 2 godziny dydaktyczne według ustalonego harmonogramu.