Programujemy – warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z terenu powiatów bocheńskiego i brzeskiego

12 komentarzy

Zachęcamy dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat do zgłaszania się na nieodpłatne zajęcia w ramach zadania pn. „PROGRAMUJEMY – warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z powiatów bocheńskiego i brzeskiego”, realizowanego w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku, po lekcjach, w okresie od 01.10.2020 r. do 30.11.2021 r. w łącznym wymiarze 240 godzin dydaktycznych.

Zadanie skierowane jest do dwóch grup uczestników:
– grupa 1: 6-10 lat,
– grupa 2: 11-15 lat.
Każda z nich odbędzie 60 spotkań po 2 godziny dydaktyczne według ustalonego harmonogramu.

Warsztaty będą miały miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce (Jodłówka 274, 32-765 Rzezawa).

Składanie dokumentów rekrutacyjnych odbywać się będzie w terminie od 18.09.2020 r. od godz. 8:00 do 23.09.2020 r. do godz. 15:00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@bpt.edu.pl.

Liczy się kolejność zgłoszeń!!
Liczba miejsc ograniczona!!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu oraz dokumenty rekrutacyjne można otrzymać w sekretariacie Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów lub pobrać ze strony biblioteki (pliki znajdują się poniżej).

Wszelkie informacje dotyczące warsztatów można uzyskać pod nr tel. 14 6217390 wew. 35 w godz. 9.00-12.00.