Szkolny budżet partycypacyjny

12 komentarzy

Szkolny budżet partycypacyjny – projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG. 

Projekt zakłada przeprowadzenie w 3 wiejskich szkołach szkolnych budżetów partycypacyjnych czyli narzędzia do praktycznej nauki partycypacji społecznej i aktywności obywatelskiej. 

Projekt realizowany w partnerstwie z:

  1. Publiczną Szkołą Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce,
  2. Zespołem Szkół Gminnych w Bogucicach,
  3. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Jadownikach.