SBP – konferencja podsumowująca

12 komentarzy

15 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Gminnych w Bogucicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. Szkolny budżet partycypacyjny – realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.


Podczas konferencji prowadzonej przez Wandę Jantę, a moderowaną przez Panią Marysię Jagaciak z Fundacji Stocznia przedstawiciele Stowarzyszenia Moc Radości w Jodłówce oraz szkół partnerskich, tj. gospodarza ZSG w Bogucicach oraz PSP w Jodłówce i SP nr 2 w Jadownikach przedstawiali przebieg i rezultaty projektu.


Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów gminnych na terenie których realizowany był projekt, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele społeczności szkolnych, w tym rodzice i uczniowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, za poświęcony czas i bycie z nami.

Podsumowując projekt i konferencję wszyscy uczestnicy zgodzili się że szkolne budżety partycypacyjne są najwdzięczniejszym i najlepszym narzędzie partycypacji społecznej i obywatelskiej, ze względu na skalę, tempo działań i widoczność rezultatów. Ponadto włączają przedstawicieli całej społeczności szkolnej tj. uczniów (przede wszystkim!), rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy na równych zasadach decydują o swoim najbliższym otoczeniu jakim jest szkoła.


W ramach projektu złożono w sumie (przez dwie edycje) 99 projektów, z czego zrealizowano 28. W projekcie udział wzięła grupa licząca 1169 osób!!! Szkoły wzbogaciły się o nowe sprzęty, pomoce dydaktyczne, meble i inne na łączną wartość blisko 60 tysięcy złotych.


Podczas konferencji debatowaliśmy również o możliwości finansowania i kontynuowania szkolnych budżetów z innych źródeł niż projekty. Nie będzie to łatwe ale i nie jest niemożliwe.


Na pewno kontynuacja czy wdrożenie szkolnych budżetów w szkołach ma same zalety, więc warto!!!

Zainteresowane szkoły, społeczności szkolne zapraszamy do kontaktu. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem!!


Dziękujemy szkołą partnerskim za fantastyczną współpracę. Zrealizowaliśmy wspólnie naprawdę świetny projekt!!!!


W kolejnych dniach zaprezentujemy zrealizowane projekty w poszczególnych szkołach.


Szkolny budżet partycypacyjny – projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Fotorelacja dostępna tu: https://photos.app.goo.gl/GY3UXu9pfgMppGw49