Biblioteka szkolna XXI w.

12 komentarzy

BIBLIOTEKA SZKOLNA XXI W. – projekt finansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnej i przyjaznej biblioteki szkolnej. Bibliotekę wyposażono w nowe meble, sprzętu, laptopy, czytnik e-booków i książki. 

Projekt realizowano w okresie od 15.01.2019 do 31.05.2019 r.