Finałowa gala I edycji programu grantowego MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

12 komentarzy

Przypominamy, iż Stowarzyszenie „MOC RADOŚCI” w Jodłówce, działające przy Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Jodłówce zostało laureatem I Edycji Konkursu Grantowego pn. Moje miejsce na Ziemi, organizowanego przez Fundację ORLEN DAR – SERCA.

Wsparcie otrzymał projekt pn. Świetlica szkolna miejscem rozwoju dzieci, w ramach którego zostanie doposażona świetlica szkolna w PSP w Jodłówce.

W dniu 28 listopad 2018 r. w Warszawie w przepięknym Pałacu Zamoyskich, odbyła się finałowa gala konkursu Moje miejsce na Ziemi. W konkursie udział wzięło ponad 1100 organizacji z całej Polski. 293 organizacje otrzymały granty na realizację swoich projektów.