Najnowsze Artykuły

Co nowego w Stowarzyszeniu

Sprawozdanie za rok 2017.

Rok 2017 był dla nas rokiem startowym. Przebrnęliśmy przez proces rejestracji naszego stowarzyszenia oraz wszelkie inne formalności, które umożliwiają nam teraz sprawne działanie.   Co nam się udało zrobić: przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb szkoły, przeprowadziliśmy analizę dostępnych źródeł finansowania działań szkoły i stowarzyszenia, prowadziliśmy bieżący monitoring ogłaszanych programów przez grantodawców, założona została strona stowarzyszenia, założone zostało […]

Deklaracje członkowskie

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działalność naszego Stowarzyszenia w charakterze jego członków. W rozdziale III statutu stowarzyszenia znajdziecie wszystkie informacje na temat członkostwa. Poniżej wymagane deklaracje deklaracja członkowska – członek wspierający osoba  fizyczna deklaracja członkowska – członek wspierający osoba prawna deklaracja członkowska – członek zwyczajny

Podajemy nasze pełne dane

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce Jodłówka 274 32-765 Rzezawa KRS 0000665533 REGON 366661169 NIP 8681968183 e-mail: mocradosciwjodlowce@wp.pl www: https://mocradosciwjodlowce.wordpress.com Rachunek bankowy: Raiffeisen Polbank 59 1750 0012 0000 0000 3703 4417

STATUT

  STATUT STOWARZYSZENIA „MOC RADOŚCI” W JODŁÓWCE (stanowiący Załącznik do Uchwały nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.)   Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie „Moc Radości” w Jodłówce, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. § 2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jodłówka. §3 Terenem działania Stowarzyszenia jest […]

Nasz KRS

Dobra wiadomość jest taka, że Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy w dniu 27 lutego 2017 wydał decyzję o wpisaniu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Właśnie otrzymaliśmy list w tej sprawie i nasz numer KRS to 0000665533 (bardzo łatwy do zapamiętania). Teraz pozostaje czekać na nadanie numeru NIP i REGON….. Opublikowała: […]