KULTURA??? NIEZŁA SZTUKA!!! – z cyklu wielcy Polacy XIX i XX wieku –STANISŁAW DUNIECKI

12 komentarzy

stanislaw_duniecki_muzyka-250x275

Mało dzisiaj znany polski kompozytor, warty jest naszej uwagi z powodu jego obecności
w Krakowie. Przez krótki czas w roku 1866 był dyrygentem orkiestry teatru krakowskiego i tutaj zorganizował szereg przedstawień, w tym słynną Halkę Moniuszki. Dwuaktowa opera Paziowie królowej Marysieńki stała się bardzo popularna we Lwowie. Jej libretto opiera się na prezentacji losów głównego bohatera –Winnickiego, który był trefnisiem króla Jana III Sobieskiego. Próbuje on rozweselić króla i zarazem pomóc jednemu z paziów poślubić ukochaną Alinę, dwórkę królowej Marysieńki. Przekonuje faworyta królowej, markiza de Lussaca, żeby ten pomógł mu wysiadywać jaja, z których mają się wykluć kurczaki. Niezbyt rozgarnięty markiz wierzy, że polskie kury nie chcą wysiadywać jaj, zgadza się mu pomóc, a ubawiony tym widokiem król obiecuje spełnić wszystkie życzenia błazna. Winnicki w imieniu pazia Janusza prosi o rękę Aliny.

 

Opracowanie: Uczennice kl. VIII PSP w Jodłówce

 

Materiał opracowano na potrzeby realizacji projektu KULTURA??? NIEZŁA SZTUKA!!! sfinansowanego przez Fundację PZU.