Najnowsze Artykuły

Co nowego w Stowarzyszeniu

STATUT

  STATUT STOWARZYSZENIA „MOC RADOŚCI” W JODŁÓWCE (stanowiący Załącznik do Uchwały nr 2/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.)   Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 Stowarzyszenie „Moc Radości” w Jodłówce, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. § 2 Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jodłówka. §3 Terenem działania Stowarzyszenia jest […]

Nasz KRS

Dobra wiadomość jest taka, że Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy w dniu 27 lutego 2017 wydał decyzję o wpisaniu naszego Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Właśnie otrzymaliśmy list w tej sprawie i nasz numer KRS to 0000665533 (bardzo łatwy do zapamiętania). Teraz pozostaje czekać na nadanie numeru NIP i REGON….. Opublikowała: […]