Świetlica szkolna miejscem rozwoju dzieci – projekt współfinansowany przez Fundację Orlen – DAR SERCA