Kącik sportowy

12 komentarzy

Zorganizowanie kącika sportowego w celu kształtowania sprawności motorycznej, równowagi oraz orientacji przestrzennej