Harcerstwo także dla młodszych klas

12 komentarzy

Dzięki harcerstwu można zdobywać nowe przyjaźnie, wiedzę oraz uczyć się zaradności i patriotyzmu.