VII Powiatowy Konkurs Historyczny pn. Rotmistrz Witold Pilecki, bohater dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia

12 komentarzy

Już 22 maja 2024 r. o godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce 26 młodych znawców życia i działalności Rotmistrza Pileckiego z 14 szkół podstawowych z terenu Powiatu Bocheńskiego zmierzy się podczas VII Edycji Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświecenia”.

Trzymamy mocno kciuki!

Konkurs jest częścią projektu pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim – edycja VII.

Dziękujemy Województwu Małopolskiemu i Fundacji CANPAK za finansowanie konkursu.

Dziękujemy Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz i Panu Andrzejowi Pileckiemu oraz Staroście Bocheńskiemu, Wójtowi Gminy Rzezawa i Dyrektorowi IPN o/Kraków za patronat.

Dziękujemy IPN o/Kraków, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Kancelarii Sejmu RP za ufundowanie nagród rzeczowych.

Dziękujemy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce za gościnę i współorganizację konkursu.

Koordynator konkursu: Pani Wanda Janta

Autorka plakatu: Magdalena Pawulska

Dostępność: Na obrazku widoczny jest plakat promujący VII edycję Powiatowego Konkursu Historycznego pn. Rotmistrz Witold Pilecki – bohater dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia”. Plakat w odcieniach czerwieni z wizerunkiem czarno-białym rtm. W. Pileckiego . W stopce plakatu logotypy partnerów.