VII Bieg Pileckiego w Jodłówce – 25 maja 2024 r.

12 komentarzy

25 maja 2024 r. dokładnie w 76 rocznicę śmierci Rotmistrza uczcimy jego pamięć VII Biegiem Pileckiego w Jodłówce.

Zostało jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsc. Zapisać się można tu:

https://dostartu.pl/vii-bieg-pileckiego-w-jod-owce-v10873

Bieg jest częścią projektu pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim – edycja VII współfinansowanym przez Województwo Małopolskie, Powiat Bocheński, Fundację CANPACK oraz Stalprodukt S.A. – Dziękujemy!

Dziękujemy Pani Zofii Pileckiej-Optułowicz i Panu Andrzejowi Pileckiemu oraz Staroście Bocheńskiemu, Wójtowi Gminy Rzezawa i Dyrektorowi IPN o/Kraków za patronat.

Dziękujemy: IPN o/ Kraków, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Muzeum II Wojny Światowej, Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Kancelarii Sejmu RP za ufundowanie nagród rzeczowych a Wojskowemu Centrum Rekrutacji w Tarnowie za ufundowanie pucharów.

Do zobaczenia na starcie!

Obrazek przedstawia plakat promujący VII Bieg Pileckiego w Jodłówce. Plakat w odcieniach czerwieni i bordo z czarno-białym wizerunkiem rtm. Witolda Pileckiego oraz 4 stopniowo zwiększających się czarnych postaci biegacza. W stopce plakatu logotypy partnerów.

Autorka plakatu: Magdalena Pawulska

UWAGA:

Tu możecie pobrać zgodę na bieg dla wszystkich jego niepełnoletnich uczestników!!!!