V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia”

12 komentarzy

18 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia”, organizowana przez Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce.

Honorowy Patronat nad konkursem roztoczyła córka i syn rtm. Witolda Pileckiego – Zofia Pilecka – Optułowicz i Andrzej Pilecki. Ponadto Patronatu udzielił także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Starosta Bocheński Adam Korta.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. „Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim – V edycja”, współfinansowanego przez Województwo Małopolskie.

Do konkursu zgłosiło się 13 szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. 22 uczestników z klas V-VIII reprezentowało następujące szkoły: PSP im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach, SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, SP 7 im. Jana Pawła II w Bochni, SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, SP im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie, SP im. św. Jana Pawła II w Zbydniowie, SP im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce, PSP im. Św. Jana Pawła II w Łazach, ZSG im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach, PSP im. Janusza Korczaka w Krzeczowie, SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce, PSP im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzezawie oraz PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.

Nad przebiegiem konkursu czuwała jego pomysłodawczyni i koordynatorka Pani Wanda Janta – nauczyciel historii oraz komisja w składzie:

1. mgr Piotr Milczanowski – przewodniczący – IPN Oddział w Krakowie

2. mgr Ireneusz Sobas – członek – Starostwo Powiatowe w Bochni

3. dr Piotr Duda – członek – LO im. Mikołaja Kopernika w Brzesku Uczestnicy zmierzyli się z testem składającym się z 52 zadań, z którego można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą i pracowitością. Nauczyciele rozbudzili w uczniach ciekawość historyczną i zmotywowali ich do udziału w konkursie.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Julia Tylek – SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni

II miejsce – Piotr Dobranowski – PSP im. gen Leopolda Okulickiego w Okulicach

III miejsce – Alicja Zelek – SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy

Wyróżnienie – Emilia Halberda – SP nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni.

Ogromne gratulacje!!!

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Województwo Małopolskie oraz przekazane przez partnerów tj. IPN Oddział w Krakowie, Instytut Pileckiego w Warszawie oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

Należy podkreślić, że organizatorom konkursu zależało na upowszechnieniu wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim, bohaterze Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego. Zainteresowanie historią najnowszą XX wieku rozbudza ciekawość poznawczą i twórcze działania uczniów. Rotmistrz Witold Pilecki jest polskim bohaterem, polskim oficerem, dla którego honor żołnierza był najwyższą wartością.Michael Foot, profesor z Uniwersytetu w Manchester, w książce „Six faces of Courage” zaliczył go do jednego z sześciu najodważniejszych i najwybitniejszych uczestników europejskiego ruchu oporu na terenach okupowanych przez hitlerowców.Timothy Snyder, profesor historii na Uniwersytecie Yale, napisał: „Dobrowolne udanie się Witolda Pileckiego do obozu Auschwitz, a potem pozostawanie w nim przez prawie trzy lata było być może jednym z najbardziej bohaterskich czynów, jakich kiedykolwiek dokonano, ale nie był to jedyny dowód jego męstwa i nie z tego powodu stracił życie”. A rtm. Witold Pilecki tak podsumował swoje życie: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać”.

Opracowała Wanda Janta

Pełna fotorelacja dostępna tutaj: https://photos.app.goo.gl/TksrGmho1MFMLEo87