I Edycja Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w PSP nr 2 w Jadownikach – podsumowanie

12 komentarzy

Prezentujemy wyniki realizacji I edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego w PSP nr 2
w Jadownikach. Do budżetu zgłoszono w sumie 10 projektów. 94 osoby oddały swój ceny głos. Ostatecznie zrealizowano 4 zwycięskie projekty.

Najwięcej głosów bo aż 108 w I edycji Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego otrzymał projekt pn. „Unihokej – zabawa, nauka, wychowanie” Celem projektu, złożonego przez P. Jana Chrabąszcza i P. Wojciecha Stanisławczyka, było rozpropagowanie gry w unihokeja, w której wymagana jest duża sprawność ogólna grających. Zakupiony w ramach projektu sprzęt, będzie –  wg autorów – wykorzystywany podczas zajęć w sekcji szkolnej, w czasie zajęć świetlicowych, a także podczas pikników rodzinnych i festynów. Drużyna skompletowana?

Na drugim miejscu z 85 głosami, uplasował się projekt autorstwa Wiktorii Topolskiej, Amelii Małek, Zofii Świerczek i Karola Tyki pn. „Szkolny radiowęzeł o nazwie: Na Językach”. Celem projektu było odnowienie radiowęzła istniejącego w szkole. Autorzy argumentowali, iż projekt nie tylko dostarczałby rozrywki ale również uskuteczniłby komunikację i mógłby przyczynić się do realizacji ciekawych audycji. Ciekawe, czy cele projektu zostały osiągnięte i co też w PSP nr 2 w Jadownikach obecnie jest „na językach”?

Ostatnie miejsce na podium zajął projekt z 73 głosami pn. „Sala relaksacyjna” złożony przez P. Jakuba Szpila. Celem projektu było takie wyposażenie jednego z pomieszczeń świetlicy aby uzyskać miejsce, w którym uczniowie mogliby się zrelaksować oraz odpocząć. I jak? Działa?

Tuż za podium  – zdobywając 62 głosy – uplasował się projekt pn. „Gry korytarzowej”. Jego autorką jest P. Joanna Kociołek-Kochnowicz, która wskazywała iż takie gry oprócz waloru rozrywkowego mają walor edukacyjny, przyczyniają się do aktywności ruchowej dzieci i zwiększają bezpieczeństwo podczas przerw.

Czy projekty spełniły oczekiwania młodych projektodawców? Jak myślicie? Może przedstawiciele społeczności szkolnej z PSP nr 2 w Jadownikach podzielą się swoimi wrażeniami w komentarzach?

Dostęp do wszystkich zdjęć z realizacji SBP tutaj: https://photos.app.goo.gl/tajfD4gkH8YVgzUKA

Projekt pn. Szkolny budżet partycypacyjny finansowany jest z Funduszy EOG w ramach  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.