IV Powiatowy Konkurs Historyczny pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia”

12 komentarzy

                                                    „Kochajcie swoją Ojczyznę – rtm. Witold Pilecki”

14 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursu Historycznego pn. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater, dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia”, organizowana przez Stowarzyszenie Moc  Radości w Jodłówce.

Honorowy Patronat nad konkursem roztoczyła córka i syn rtm. Witolda Pileckiego – Zofia Pilecka – Optułowicz i Andrzej Pilecki.  

Ponadto Patronatu udzielił także Instytut Pamięci Narodowej Oddział Kraków oraz Starosta Bocheński Adam Korta.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim, współfinansowanego przez Fundację Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu.

Do konkursu zgłosiło się 10 szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. Siedemnastu uczestników z klas VI-VIII reprezentowało następujące szkoły: PSP im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach, ZSG im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych, SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, SP nr 5 im. Jana Matejki w Bochni, SP 7 im. Jana Pawła II w Bochni, SP im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy, SP im. gen. Józefa Bema w Pogwizdowie, SP im. św. Jana Pawła II w Zbydniowie oraz PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.

Nad przebiegiem konkursu czuwała jego pomysłodawczyni i koordynatorka Pani Wanda Janta – nauczyciel historii oraz komisja w składzie:

  1. dr Michał Wenklar – przewodniczący (IPN o/Kraków)
  2. mgr Zofia Sitko – członek (prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej)
  3. mgr Ewelina Mroczek – członek  (Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej)
  4. mgr Ireneusz Sobas – członek (Starostwo Powiatowe w Bochni)

Uczestnicy zmierzyli się z testem składającym się z 51 zadań, z którego można było uzyskać maksymalnie 60 punktów. Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą i pracowitością. Nauczyciele rozbudzili w uczniach ciekawość historyczną i zmotywowali ich do udziału w konkursie po długim okresie nauki zdalnej.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce –  Krzysztof Sroga – PSP im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach – 53 pkt.

II miejsce –  Jakub Gicala – PSP im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce.– 52,5 pkt.

III miejsce –  Julia Tylek – SP nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni – 52 pkt.

III miejsce – Alicja Zelek – SP im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy – 52 pkt.

Ogromne gratulacje!!!

Laureaci otrzymali nagrody sfinansowane przez Fundację Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu oraz przekazane przez parterów tj. IPN Oddział w Krakowie oraz Starostwo Powiatowe w Bochni.

Należy podkreślić , że konkurs odbył się w 81. rocznicę pierwszego transportu więźniów z Tarnowa do KL Auschwitz.  Termin ten został wybrany celowo, aby właśnie 14 czerwca  upamiętnić  tych Polaków, którzy w czasie II wojny światowej oddali życie za Ojczyznę.

Upowszechnienie wiedzy o rtm. Witoldzie Pileckim,  bohaterze Polski Podziemnej i powojennego podziemia niepodległościowego  przyświecało organizatorom konkursu. Zainteresowanie historią najnowszą XX wieku rozbudza ciekawość poznawczą i twórcze działania uczniów. Rotmistrz Witold Pilecki jest polskim bohaterem.  Michale  Foot, profesor z Uniwersytetu w Manchester, w książce „Six faces of Courage” zaliczył go do jednego z sześciu najodważniejszych i najwybitniejszych uczestników europejskiego ruchu oporu na terenach okupowanych przez hitlerowców.

                                                                                                                  Opracowała Wanda Janta

Fotorelacja dostępna tutaj: https://photos.app.goo.gl/vQwVHP1xzVRfzCix6