Rozliczenie roku 2020

12 komentarzy

W trosce o transparentność i jawność działań naszego Stowarzyszenia prezentujemy niżej sprawozdania finansowe i sprawozdanie merytoryczne za rok 2020.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom i instytucjom wpierającym oraz wszystkim, dzięki którym możemy prowadzić swoją działalność.