Kolejny zespół roboczy już pracuje

12 komentarzy

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego również powołano zespół roboczy, który będzie zarządzał Szkolnym budżetem partycypacyjnym w tej szkole.

Zespół roboczy tworzą:

Monika Szczęsna – nauczycielka
Dorota Karecka – pracownik szkoły – starszy referent
Joanna Bratek – rodzic
Katarzyna Błąkała – rodzic
Wiktoria Ostruszka – uczennica klasy VIII
Laura Klesiewicz – uczennica klasy V

Życzymy powodzenia we wdrażaniu SBP w szkole.

Dokumentacja dotycząca realizacji SBP w PSP w Jodłówce, tj. regulamin, harmonogram, i druk projektu dostępne są tutaj:

https://pspjodlowka.szkolnastrona.pl/art,435,szkolny-budzet-partycypacyjny-z-dotacji-programu-aktywni-obywatele