Ruszają szkolne budżety partycypacyjne

12 komentarzy

Na czym polega SBP (szkolny budżet partycypacyjny)??

Uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i inni pracownicy szkoły czyli osoby tworzące społeczność szkolną mogą złożyć swój projekt  i zainicjować zmianę w swojej szkole. Maksymalna wartość projektu to 3.000,00 zł.

Masz ciekawy pomysł??

Czegoś wg Ciebie brakuje w szkole??

Zauważasz potrzeby??

Chcesz to zmienić??

Teraz możesz to zrobić!!

SBP jest właśnie dla Ciebie.

12 lutego 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce odbyło się spotkanie zespołu projektowego Stowarzyszenia Moc Radości w Jodłówce oraz przedstawicieli szkół partnerskich tj. PSP w Jodłówce, ZSG w Boguciach oraz ZSP w Jadownikach.

Podczas spotkania omawialiśmy kolejne etapy wdrażania realizowanego wspólnie projektu. pn. Szkolny budżet partycypacyjny z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.

W najbliższym czasie w każdej ze szkół zostanie powołany zespół roboczy odpowiedzialny za wdrożenie Szkolnego budżetu partycypacyjnego. W skład zespołu wchodzić będzie 5-6 osób wywodzących się ze społeczności szkolnej tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, innych pracowników szkoły. Głównymi zadaniami zespołów roboczych będzie opracowanie regulaminu szkolnego budżetu partycypacyjnego (dalej SBP), podjęcie działań promocyjnych wśród społeczności szkolnej oraz weryfikacja przedłożonych projektów.

Śledźcie strony internetowe swoich szkół. Wkrótce będziecie mogli wprowadzać wymarzone zmiany w swoich szkołach dzięki SBP.