III Powiatowe Konkurs Historyczny pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia” dla uczniów szkół podstawowych powiatu bocheńskiego

12 komentarzy

Już 28 września 2020 r. odbędzie się III Powiatowy Konkurs Historyczny pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia” dla uczniów szkół podstawowych powiatu bocheńskiego.

Do konkursu zgłosiło się 10 szkół z terenu powiatu bocheńskiego.

Konkurs swoim patronatem objęli: Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Rotmistrza, Andrzej Pilecki – syn Rotmistrza, Filip Musiał – Dyrektor IPN o/Kraków oraz Adam Korta – Starosta Bocheński.

III Powiatowy Konkurs Historyczny pt. „Rotmistrz Witold Pilecki – Bohater dla którego nie istniały granice odwagi i poświęcenia” dla uczniów szkół podstawowych powiatu bocheńskiego realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ponadto konkurs wspierają: IPN Kraków, Muzeum AK im. gen. Emila Fieldrofa „Nila” w Krakowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.