ROZLICZENIE ROKU 2019

12 komentarzy

W trosce o transparentność i jawność działań naszego Stowarzyszenia prezentujemy niżej sprawozdania finansowe i sprawozdanie merytoryczne za rok 2019.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom i instytucjom wpierającym oraz wszystkim dzięki, którym możemy prowadzić swoją działalność.

bilans

rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

sprawozdanie merytoryczne-skompresowany