III BIEG PILECKIEGO W JODŁÓWCE

12 komentarzy

III Bieg Pileckiego w Jodłówce 30.05.2020 r. – ZAPISY RUSZYŁY😍🏃‍♀️😍🏃‍♀️

https://zapisy.pomiar-czasu.pl/iii-bieg-pileckiego-w-jodlow…

Myślą przewodnią III Biegu Pileckiego w Jodłówce jest udział Rotmistrza Witolda Pileckiego (wówczas ułana) w wojnie polsko-bolszewickiej.

Biegamy na 3-ch dystansach:
600 m i 1,5 km – dzieci do 15 r.ż.
10 km – dorośli

Dzieci bezpłatnie. Dorośli do 30.04.2020 wnoszą opłatę startową w kwocie 39,00 zł.
Liczba miejsc ograniczona!!!! 120 miejsc na bieg na 10 km. 70 miejsc na bieg dzieci.

ZAPRASZAMY!!!

Obraz może zawierać: 1 osoba, rysunek, tekst „BIEG PILECKIEGO 30 maja 2020r.”