Lekcja patriotyzmu z rtm. Witoldem Pileckim – I Bieg Pileckiego w Jodłówce

12 komentarzy

25.05.2018 r. I Bieg Pileckiego w Jodłówce.

Pomysłodawca trasy: Pan Leon Stal

Kierownik zabezpieczenia: Pan Zbigniew Konieczny

Zabezpieczenie trasy: OSP Jodłówka, OSP Borek

Autorka logo biegu: Magdalena Pawulska

Nieoceniona pomoc merytoryczna: Pan Rafał Nosek – Stowarzyszenie Inicjatywy Społeczne Wierzchosławice

18.00 Bieg dzieci – 1 km

18.30 Bieg dorosłych – 10 km

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie biegu.