Lekcja patriotyzmu z rtm. Witoldem Pileckim – rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pn. Barwne impresje związane z Gminą Rzezawa

12 komentarzy

Protokół z Gminnego Konkursu Plastycznego-1